Skip to content

De sadaka is een vrijwillige vorm van geld of goederen weggeven. Het wordt in de koran aanbevolen, zo dat het een sterk verplichtend karakter heeft, maar het ontslaat de moslim niet van zijn plicht om aan zakât en zakât al-fitr te voldoen. Het individu moet zelf bepalen hoeveel hij/zij weggeeft aan gezinnen.

Als in Nederland, een moslim in de directe omgeving niemand kent die arm, slaaf of ziek is, dan worden vaak aan de plaatselijke moskee of aan een bepaald goed doel giften gegeven. Met sadaka leert men verschillende verantwoordelijkheden, zoals het hebben van medegevoel voor armen en lijdenden, rechtvaardig zijn en het niet-alleen-aan-je-zelf denken. ‘Goed-doen’ bevordert enerzijds de ontwikkeling van een persoon tegenover Allah en anderzijds bevordert het het sociaal/economisch functioneren van de islamitische gemeenschap. 

Belangrijk is dat de sadaka ‘anoniem’ moet gebeuren. Dit betekent dat een persoon bemiddelt tussen de gever en de ontvanger. De gever mag niet weten aan wie zijn/haar gift gegeven wordt en de ontvanger weet niet waar de gift vandaan komt. Hoewel het woord sadaka vertaald kan worden als “vrijwillig-goed-doen”, heeft het een bredere betekenis. Ook het geven van een glimlach of hulp aan anderen, in welke vorm dan ook, wordt door de profeet saw als sadaka bestempeld.

De sadaka wordt zowel in de ramadan als in de rest van het jaar ingezet. Het zorgt ervoor dat de moslim ervaart dat geld en goederen van Allah swt zijn en dat het delen edelmoedig/goed is tegenover anderen die weinig hebben. Toch waarschuwt de koran voor overmatig geven. (koran 25: 67). Vaak wordt de sadaka ingezet door moslima’s, om hun vijf verplichte