Noodhulpprojecten

Het is van belang om snel en adequaat te handelen in gebieden in de wereld waar zich noodsituaties voordoen. Noodsituaties waar de foundation te hulp schiet zijn onder andere natuurrampen, strenge winters onder erbarmelijke omstandigheden en mensen die door een oorlogssituatie in een vluchtelingenkamp terecht zijn gekomen. De hulp die wordt geboden kan bestaan uit het leveren van tenten, voedselpakketten, winterkleding, kachels of dekens. De noodhulpprojecten van de Alkhattab Foundation zijn een stabiliserende factor in gebieden waar de situatie is ontwricht door bijvoorbeeld natuurrampen of politieke conflicten.