Het is van belang om snel en adequaat te handelen in gebieden in de wereld waar zich noodsituaties voordoen. Noodsituaties waar de foundation te hulp schiet zijn onder andere natuurrampen, strenge winters onder erbarmelijke omstandigheden en mensen die door een oorlogssituatie in een vluchtelingenkamp terecht zijn gekomen. De hulp die wordt geboden kan bestaan uit het leveren van tenten, voedselpakketten, winterkleding, kachels of dekens. De noodhulpprojecten van de Alkhattab Foundation zijn een stabiliserende factor in gebieden waar de situatie is ontwricht door bijvoorbeeld natuurrampen of politieke conflicten.

Noodhulpproject Palestina (tijdens Ramadan 2021)

Hieronder is een carrousel te zien met foto’s die zijn geschoten tijdens de Ramadan van 2021 in Palestina. Dit project werd in samenwerking met IHH Nederland uitgevoerd om de Palestijnen bij te staan na de hevige bombardementen door IsraĆ«l .

Noodhulpproject Yemen & Afghanistan (januari 2022)

Hieronder is de flyer te zien die is verspreid om aandacht te vragen voor de hulp die de Jemenieten en Afghanen hard nodig hebben op dit moment. Er zullen noodhulppakketen worden verstrekt aan de burgers die het het hardst nodig hebben. Een noodhulppakket kan bestaan uit een voedselpakket, winterpakket en kinderkleding.