Bij Allah SWT zijn wij allen gelijk. Er is geen verschil tussen een blanke en een kleurling, tussen een man en een vrouw en eenman of tussen een afkomst. Het enige waarin wij verschillen van elkaar in onze relatie tot onze Heer en Schepper, Allah de Verhevene, is onze godsvrucht, onze godsvrees, onze taqwa. Taqwa heeft geen eenduidige Nederlandse vertaling, maar heet meest dichtbij komen we als we het zouden vertalen als het constant bewust zijn van in hoeverre Allah SWT blij is met je daden, of juist jouw daden verafschuwt. Moge AllahSWT ons tot de moetaqeen laten behoren.


Glimlach

Overgeleverd van Ebu Zerr r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Wees opgelet! Onderschat geen enkele goede daad, zelfs als dit maar een glimlach naar je vrienden is. > door Muslim no. 2626

Aalmoezen

Het geven van aalmoezen wordt door God verklaard als de mooiste vorm van goedheid die ons van onze zonden reinigt. Onze Profeet (vzmh) heeft het volgende gezegd: “Ook al is het maar een dadel, geef sadaqah. Het zal de honger drukken en de zonden vergeven net zoals water het vuur dooft”.

Armen

In de Koran worden verschillende categorieën aangeduid als recht hebbend op zakat:/sadaka

  • Armen, om hun directe nood te lenigen.
  • Mensen zonder werk, die een manier nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
  • Nieuw bekeerden, die zich misschien opnieuw moeten vestigen of andere noden hebben.
  • Mensen met schulden.
  • Mensen die zich aan God wijden door middel van onderzoek of studie.
  • Reizigers die ergens gestrand zijn.

Liefdadigheid

Liefdadigheid verwijst naar elke vorm van materiële en morele hulp die vrijwillig wordt gegeven om de tevredenheid van Allah te winnen. Het belang en de noodzaak van naastenliefde wordt benadrukt in de Koran en hadiths.

 alkhattabfoundation

Follow Us

Copyright © All Rights Reserved