Project School Gambia

School in Gambia

Ieder jaar starten wij in de ramadan met een bijzonder project. Ramadan 2023 openden wij onze harten voor de mensen in Gambia. Een land waar helaas veel kinderen in grote armoede leven en geen toegang tot (goed) onderwijs hebben. Goed onderwijs is de basis voor een betere toekomst. In Gambia is het helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend om naar school te gaan. Met uw hulp voorzien wij door de bouw van een basisschool 151 kinderen van een beter toekomstperspectief. Daarnaast wordt er bij de school een watersysteem gebouwd waar de gehele lokale gemeenschap profijt van heeft.

Om de school en het watersysteem te realiseren is een bedrag van €60.000 nodig.

De school wordt gebouwd in het dorpje Kerr Waakha. Dit dorpje ligt in het noorden van het land, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Banjul. In dit gebied wonen voornamelijk arme boeren.

Ons project gaat verder dan slechts een gebouw leveren. Wij bekommeren ons ook om de kwaliteit van het onderwijs. De school zal voorzien in Engelstalig basisonderwijs. Daarnaast is er de specifieke behoefte aan Islamitisch onderwijs, ook hier wordt in voorzien.

In het betreffende gebeid heerst veel droogte en er is slecht toegang tot water. Daarom zal er bij de school een watersysteem gebouwd worden. Dit systeem voorziet niet alleen de school van water, maar de gehele lokale gemeenschap kan gebruik maken van dit systeem.

Om dit prachtig project te realiseren is uw steun onmisbaar! Met uw kleine of grote financiële bijdrage, helpt u mee om 151 huidige kinderen en toekomstige generaties weer hoop te geven op een betere toekomst en vergoot u hun kansen aanzienlijk!

Op dit moment krijgen de kinderen les in een erg primitief gebouw gemaakt van hooi en balken. Ook de kwaliteit van het onderwijs laat te wensen over. Met uw hulp komt het nieuwe gebouw er als volgt uit te zien: