Project School Gambia

School in Gambia

School in Gambia

Onze harten te openen voor de mensen in Gambia. Een land waar veel kinderen nog steeds geen toegang hebben tot goed onderwijs. Het is een feit dat goed onderwijs de basis is voor een betere toekomst. Maar in Gambia is het helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend om naar school te gaan.

Daarom hebben we uw hulp nodig. We willen graag een school bouwen in Gambia en ons doel is om het bedrag van €60.000 tijdens de maand Ramadan in te zamelen.

Ramadan is een maand waarin we ons actiever inzetten voor de minderbedeelden en wat is er nu nobeler dan te investeren in de toekomst van kinderen?

We hebben uw steun nodig om ons doel te bereiken. Met uw hulp kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen een betere toekomst hebben en hun kansen vergroten.

We kunnen het niet alleen doen, maar samen kunnen we een verschil maken. Elke bijdrage is welkom, groot of klein. Laten we samen onze handen ineen slaan en deze kinderen de kans geven op een betere toekomst. Laten we deze Ramadan niet alleen gebruiken om te vasten en te bidden, maar ook om te geven aan degenen die het hard nodig hebben.

Moge Allah jullie rijkelijk belonen!