AFGHANISTAN hulp programma


Kunnen wij ook bij dit project op jullie steun rekenen?


                 

LEES MEER

SOMALIA 2019


Kunnen wij ook bij dit project op jullie steun rekenen?


                 

LEES MEER

Weeshuis Al Rahmah in Suriname

Op vrijdag 17 juni 2016 was de benefietiftar voor het Voedselbankproject van de Alkhattab Foundation.


meer informatieBij Allah SWT zijn wij allen gelijk. Er is geen verschil tussen een blanke en een kleurling, tussen een man en een vrouw en eenman of tussen een afkomst. Het enige waarin wij verschillen van elkaar in onze relatie tot onze Heer en Schepper, Allah de Verhevene, is onze godsvrucht, onze godsvrees, onze taqwa. Taqwa heeft geen eenduidige Nederlandse vertaling, maar heet meest dichtbij komen we als we het zouden vertalen als het constant bewust zijn van in hoeverre Allah SWT blij is met je daden, of juist jouw daden verafschuwt. Moge AllahSWT ons tot de moetaqeen laten behoren.


Glimlach

Overgeleverd van Ebu Zerr r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Wees opgelet! Onderschat geen enkele goede daad, zelfs als dit maar een glimlach naar je vrienden is. > door Muslim no. 2626

Liefdadigheid

Liefdadigheid verwijst naar elke vorm van materiële en morele hulp die vrijwillig wordt gegeven om de tevredenheid van Allah te winnen. Het belang en de noodzaak van naastenliefde wordt benadrukt in de Koran en hadiths.

Aalmoezen

Het geven van aalmoezen wordt door God verklaard als de mooiste vorm van goedheid die ons van onze zonden reinigt. Onze Profeet (vzmh) heeft het volgende gezegd: “Ook al is het maar een dadel, geef sadaqah. Het zal de honger drukken en de zonden vergeven net zoals water het vuur dooft”.

Armen

In de Koran worden verschillende categorieën aangeduid als recht hebbend op zakat:/sadaka

  • Armen, om hun directe nood te lenigen.
  • Mensen zonder werk, die een manier nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
  • Nieuw bekeerden, die zich misschien opnieuw moeten vestigen of andere noden hebben.
  • Mensen met schulden.
  • Mensen die zich aan God wijden door middel van onderzoek of studie.
  • Reizigers die ergens gestrand zijn.

SADAKA


De sadaka is een vrijwillige vorm van geld of goederen weggeven. Het wordt in de koran

aanbevolen, zo dat het een sterk verplichtend karakter heeft, maar het ontslaat de moslim

niet van zijn plicht om aan zakât en zakât al-fitr te voldoen.

Het individu moet zelf bepalen hoeveel hij/zij weggeeft aan gezinnen. Als in Nederland, een

moslim in de directe omgeving niemand kent die arm, slaaf of ziek is, dan worden vaak aan

de plaatselijke moskee of aan een bepaald goed doel giften gegeven. Met sadaka leert men

verschillende verantwoordelijkheden, zoals het hebben van medegevoel voor armen en

lijdenden, rechtvaardig zijn en het niet-alleen-aan-je-zelf denken. ‘Goed-doen’ bevordert

enerzijds de ontwikkeling van een persoon tegenover Allah en anderzijds bevordert het het

sociaal/economisch functioneren van de islamitische gemeenschap.

Belangrijk is dat de sadaka ‘anoniem’ moet gebeuren. Dit betekent dat een persoon

bemiddelt tussen de gever en de ontvanger. De gever mag niet weten aan wie zijn/haar gift

gegeven wordt en de ontvanger weet niet waar de gift vandaan komt.

Hoewel het woord sadaka vertaald kan worden als “vrijwillig-goed-doen”, heeft het een

bredere betekenis. Ook het geven van een glimlach of hulp aan anderen, in welke vorm dan

ook, wordt door de profeet saw als sadaka bestempeld.

De sadaka wordt zowel in de ramadan als in de rest van het jaar ingezet. Het zorgt ervoor

dat de moslim ervaart dat geld en goederen van Allah swt zijn en dat het delen edelmoedig/goed

is tegenover anderen die weinig hebben. Toch waarschuwt de koran voor overmatig geven.

(koran 25: 67). Vaak wordt de sadaka ingezet door moslima’s, om hun vijf verplichte

Sadaka en Zakat toegelicht


Zakat is de derde van de vijf zuilen van de islam. Het woord zakat betekent 'reiniging' in de vorm van verplichte aalmoezen aan de armen om een meer rechtvaardige verdeling van goederen te bereiken.

Betaling ervan 'reinigt' het overige bezit en vermogen en dient als boetedoening voor de zonden. Daarmee zal de gever verre gehouden worden van het hellevuur.    

Enkele verwijzingen; Er zijn strenge regels voor het bepalen van de hoogte van de zakat. Het betalen van zakat is verplicht indien het bezit minus schulden een bepaald bedrag overschrijdt. Dit bedrag is het equivalent van 85 gram puur goud. De te betalen zakat hangt af van de stroming van islam welke men aanhangt. Volgens sommige islamitische stromingen 1/40e van het bezit. Daarom bestaan er op het internet vele sites met zakat-calculators.

 
 
 alkhattabfoundation

Follow Us

Copyright © All Rights Reserved