Zakaat Al Maal (2,5%)

Zakaat al-Maal, ook bekend als Zakaat op het vermogen, is een van de vijf pijlers van de Islam en een vorm van liefdadigheid die wordt voorgeschreven aan welgestelde moslims. Het is een verplichte liefdadigheidsbelasting die wordt geheven op het vermogen van een persoon en wordt gebruikt om armen en behoeftigen te ondersteunen, evenals voor andere sociaal welzijnsdoeleinden in de samenleving. De zakaat wordt jaarlijks berekend op basis van het bezit van een persoon na het aftrekken van bepaalde schulden en uitgaven. Het doel van Zakaat al-Maal is om welvaart gelijkmatig te verdelen en om solidariteit en compassie binnen de moslimgemeenschap te bevorderen. Door het geven van Zakaat vervullen moslims hun religieuze verplichting en dragen ze bij aan het verlichten van de lasten van de minder bedeelden.

Dank u wel voor uw steun en vrijgevigheid.

 

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €50,00