Maatschappelijk betrokken voor een verbeterde cohesie tussen rijk en arm

Investeer voor het hiernamaals

“En onderhoudt de salaat en geeft de zakaat” of “Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten en de salaat onderhouden en de zakaat geven, voor hen zal de beloning bij hun Heer zijn”

Hieronder vindt u twee donatie opties.
Via de optie ‘specifieke donatie’ kunt u een eenmalig door u gewenst bedrag doneren aan een specifiek project of aandachtsgebied. U heeft binnen deze optie ook de mogelijkheid om aan te geven of het om een sadaka of om de afgifte van de zakaat gaat.

Via de optie ‘maandelijkse donatie’ kunt u de foundation voor een vast bedrag per maand steunen. U wordt aandeelhouder in alle doorlopende projecten. Hiermee steunt u zowel ad hoc hulpprojecten als de opbouw en ontwikkeling van gemeenschappelijke voorzieningen, waar nog vele toekomstige generaties profijt aan hebben. U helpt hiermee hele gemeenschappen vooruit. De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf.

Ook kunt u een bedrag doneren door dit over te maken naar NL11 INGB 0006 8305 62, BIC: INGBNL2A, T.N.V. Stichting AlKhattab Foundation. Vermeld in de omschrijving het specifieke doel waarvoor u doneert.

Naam: Alkhattab foundation
Bank (IBAN): NL11 INGB 0006 8305 62
BIC: INGBNL2A

Klik op één van de volgende opties om verder te gaan met uw donatie.

Naam: Alkhattab foundation
Bank (IBAN): NL11 INGB 0006 8305 62

Maandelijkse Donatie

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Bevestigen(Vereist)
+ Mocht u zich bedenken is het mogelijk om binnen 30 dagen uw geld terug te krijgen.

Specifieke Donatie

1 Voer het gewenste bedrag in.
2Vul uw gegevens in
Hidden

Algemene donaties

🇲🇦 Het is van belang om snel en adequaat te handelen in gebieden in de wereld waar zich noodsituaties voordoen. Noodsituaties waar de foundation te hulp schiet zijn onder andere natuurrampen, strenge winters onder erbarmelijke omstandigheden en mensen die door een oorlogssituatie in een vluchtelingenkamp terecht zijn gekomen.
Doneer nu voor Aid Adha offers in Niger, Somalië, Marokko, Jemen en meer. Jouw bijdrage maakt het mogelijk om de minderbedeelden te ondersteunen tijdens dit belangrijke feest.
Help kinderen in Gambia door ze een toekomstperspectief te geven met een school+waterput. Help jij mee?
“🇹🇷 Wij wensen genade van Allah aan de overledenen, spoedig herstel aan de gewonden en geduld en sterkte aan hun nabestaanden. Daarom is er een aardbevingshulpactie gestart!”
Vanuit islamitisch perspectief is er een grote beloning voor het helpen van weeskinderen. Zo heeft Allah beloofd een plek dichtbij de profeet (vrede zij met hem) voor jou gereserveerd als je goed met weeskinderen omgaat. Bij de Alkhattab Foundation faciliteren we het maandelijks sponsoren van een wees door middel van kleding of schoolspullen voor een weeskind of het bouwen van weeshuizen. 
Als foundation zijn wij niet in staat om met onze projecten het niveau van de gezondheidszorg op westers niveau te krijgen in ontwikkelingslanden, maar wij kunnen wel met jullie steun de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden een zetje in de goede richting geven. Alkhattab Foundation voert gezondheidsonderzoeken uit, deelt medicatie uit en levert materialen zoals ziekenhuisbedden en rolstoelen. Ook voeren we staaroperaties uit in verschillende ontwikkelingslanden.
Onderwijs is de sleutel naar een betere toekomst en als foundation willen wij hier uiteraard  aan bijdragen. In ontwikkelingslanden waar het toekomstperspectief klein is, is het belang van onderwijs nog groter dan in Westerse landen. De foundation houdt zich daarom bezig met de bouw van scholen voor kinderen, het voorzien van kinderen van schoolspullen en het faciliteren van opleidingen. 
Met onze voedsel project helpen wij personen met die onder de armoedegrens leven of moeten rondkomen van een minimuminkomen. Om zoveel mogelijk behoeftigen te voorzien van een voedselpakket werken wij samen met
Met onze waterputprojecten realiseren wij waterputten en watersystemen in ontwikkelingslanden waar mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater. U kunt ook doneren voor waterprojecten in de naam van een geliefde of overledene als doorlopende goede daad (sadaqah jaariyah). Moge Allah u en uw geliefden een bron van goede daden (hassanaat) schenken voor elke druppel die dankzij uw steun bij behoeftigen van schoon drinkwater terecht komt.

Zakât & Sadaqah

Steun Alkhattab Foundation door namens jou of namens jou geliefden een maandelijkse of eenmalige sadaqa te doneren. Ibn Hazm zegt: “Doorlopende liefdadigheid is datgene waarvoor je beloning blijft verkrijgen, zelfs na de dood.”
Alkhattab Foundation zal uw zakaat el maal verdelen onder de behoeftigen en zieken,. Echter, u bent zelf verantwoordelijk voor uw uitgiftedatum en daarom verzoeken wij u onderaan in het opmerkingen vakje uw bericht en de datum door te geven zodat wij uw donatie tijdig kunnen uitvoeren.

Opmerkingen

Totalen van Uw donaties

Lukt het doneren niet? of heb je vragen?

Meest Gestelde Vragen

Sinds 7 maart 2023 heeft Alkhattab Foundation een ANBI status. Dit betekent dat alle donaties die u vanaf die datum aan de foundation doet aftrekbaar zijn. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke donaties die u aan de foundation doet. Lees meer over de voorwaarden van de belastingdienst.

Je offer zelf laten slachten in het land waar je je bevindt is de beste manier om je offer uit te voeren. Wij stimuleren dit en adviseren altijd om alleen een extra donatie in een ander land te doen.
Ben je hier door bepaalde omstandigheden niet toe in staat, dan kan je via de foundation je offer doen.
Via de website geef je bij je donatie je naam en het gewenst land door. De slachtingen zullen vervolgens door de foundation in naam van alle donateurs worden uitgevoerd. Dit betekent dat jouw naam niet specifiek bij de slachting genoemd zal worden, maar dat jij door jouw donatie en vermelding valt onder deze donateurs. Voor jou is jouw intentie bij je donatie leidend. Moge Allah het van je accepteren.

Slechts in uitzonderlijke gevallen zamelen wij goederen in. Dit was bijvoorbeeld het geval na de aardbeving in Turkije. Wanneer wij een inzameling van goederen houden dan communiceren wij daarover via onze social media kanalen.

Algemene informatie over de lopende projecten wordt op onze website gedeeld. Echter via onze social media kanalen posten wij het snelst. U vindt op onze social media kanalen de meest actuele informatie en ontwikkelingen rondom de lopende projecten. FacebookInstagram

Onder de button ‘specifieke donaties’ vindt u een overzicht van de lopende projecten. Wilt u bijvoorbeeld voor voedselpakketten in Yemen doneren? Dan vult u bij de optie ‘voedselprojecten’ het gewenst bedrag in. Als u vervolgens verder naar beneden scrolt, vindt u het opmerkingenveld. Hier kunt u het gewenst land aangeven.

Onder de button ‘specifieke donaties’ vindt u als u naar beneden scrolt de optie om uw Zakaat El Maal te doneren. U vult het gewenste bedrag in en geeft onder bij de opmerkingen aan voor welke datum u Zakaat uitgegeven dient te worden. Wij dragen er vervolgens zorg voor dat uw Zakaat goed en tijdig wordt uitgegeven.

Wij werken samen met verschillende partners en andere organisaties. Zo bundelen wij onze krachten om de behoeftigen nog beter te helpen. Wij werken onder andere samen met organisaties zoals IHHNL, Stichting voor mens en stichting RizQ. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van al onze samenwerkingspartners.

U kunt te allen tijde uw doorlopende donatie stoppen. Dit doet u door een bericht te sturen naar info@alkhattabfoundation.nl Een reeds afgeschreven donatie kunt u binnen 30 dagen laten storneren. Uw aandeelhouderschap kunt u altijd weer hervatten door het formulier op onze webste opnieuw in te vullen.

Wij hanteren geen annuleringsvoorwaarden.