Privacyverklaring Alkhattab Foundation

De privacy van onze donateurs is voor de Alkhattab Foundation van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn verwerkt en dat wij te allen tijde verantwoord er mee omgaan. In deze privacyverklaring wordt uitleg gegeven wat we doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met het secretariaat van de foundation.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij de doelen en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Afhandeling donaties

Wanneer u bij de Alkhattab Foundation een donatie doet, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw donatie secuur en discreet af te handelen. Wij ontvangen informatie over uw donatie van uw bank. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, telefoonnummer, geslacht, NAW-gegevens en e-mailadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig voor het contact die wij met u hebben. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bijhalen.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Mailing

Wij willen u graag op de hoogte houden van onze campagnes en projecten en sturen u hierover informatie. Dit doen wij:

 • per e-mail en via social media

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van mailingen. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@alkhattabfoundation.nl.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de belastingdienst dit eist ter controle).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens hebben wij hoog in het vaandel zitten. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Bij een eventueel datalek zijn wij verplicht direct een melding hiervan te maken bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij uiteraard ook de privacyverklaring aanpassen. Let daarom op de datum onderaan deze pagina of er wijzigingen hebben opgetreden. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan in de laatste alinea.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming (machtiging);
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • In bovenstaande gevallen uitgezonderd het eerste punt zullen wij u altijd vragen u verzoek schriftelijk in te dienen. Om veiligheidsredenen zal altijd om verificatie van uw gegevens worden gevraagd.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Contactgegevens

Stichting Alkhattab Foundation

 • Www.alkhattabfoundation.nl
 • Mail: info@alkhattabfoundation.nl
 • Bank: NL11 INGB 0006 8305 62
 • BIC: INGBNL2A
 • KvK: 62754572
 • RSIN: 8549.44.400
 • Bergselaan 283D – 285D
  3038 CE, Rotterdam
  The Netherlands


Laatst gewijzigd: 13-03-2023