Qurban project Palestina juli 2022

Bij dezen een update over de uitvoering en afronding van het qurban project in de Gazastrook in Palestina.

Het project heeft in totaal 2 weken geduurd en 715 families zijn geholpen met het budget van €10.350. Zoals in het laatste bericht al was aangegeven zijn de meest kwetsbare mensen geholpen met 1,5 kg aan ver vlees. De doelgroep bestond uit weesfamilies, gescheiden en alleenstaande vrouwen en families die geen vorm van inkomen hebben. Er zijn zes koeien geslacht die €9.968 hebben gekost. Verder waren de administratieve kosten om de belanghebbenden te betalen en andere randzaken te bekostigen €382.

Zonder jullie donaties, ad’iyae en motiverende berichten zou dit project nooit zo goed verlopen zijn en daarom willen wij jullie als foundation nogmaals bedanken voor al jullie steun, Baraka Allah fikoum! Moge Allah ﷻ jullie rijkelijk belonen voor iedere euro die dankzij jullie de Palestijnen in de Gazastrook heeft voorzien van vers vlees voor de komende tijd!