Met onze duurzaamheidsprojecten proberen we ervoor te zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden zelfredzaam worden. Zelfredzaamheid zorgt ervoor dat mensen op hun eigen benen kunnen staan door bijvoorbeeld zelf te leren vissen in plaats van afhankelijk te zijn van de vis die door andere partijen worden aangeboden. De foundation helpt de zelfredzaamheid van mensen door het voorzien in naaimachines, vissersboten, openen van buurtwinkels of buurtapotheken. Verder wilt de foundation ook graag inzetten op het verminderen het broeikaseffect door het opzetten van projecten waarmee de lokale bevolking de C02-uitstoot kan verminderen.