Gezondheidsprojecten

De gezondheidszorg is een van de belangrijkste graadmeters voor de ontwikkeling van een land. Ontwikkelingslanden hebben op dit vlak een enorme achterstand. Als foundation zijn wij niet in staat om met onze projecten het niveau van de gezondheidszorg op westers niveau te krijgen in ontwikkelingslanden, maar wij kunnen wel met jullie steun de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden een zetje in de goede richting geven. De Alkhattab Foundation voert gezondheidsonderzoeken uit, deelt medicatie uit en levert materialen zoals ziekenhuisbedden en rolstoelen. Ook voeren we staaroperaties uit in verschillende ontwikkelingslanden. Een staaroperatie is een kleine ingreep waarmee we mensen het zicht weer terug kunnen geven met de wil van Allah, wat mede mogelijk is gemaakt door jullie donaties.

Moge Allah u en uw dierbaren zegenen met een goede gezondheid.