Onderwijs is de sleutel naar een betere toekomst en als foundation willen wij hier uiteraard  aan bijdragen. In ontwikkelingslanden waar het toekomstperspectief klein is, is het belang van onderwijs nog groter dan in Westerse landen. De foundation houdt zich daarom bezig met de bouw van scholen voor kinderen, het voorzien van kinderen van schoolspullen en het faciliteren van opleidingen.