De ramadan, het suikerfeest (Eid al-Fitr) en het offerfeest (Eid al-Adha) zijn ideale gelegenheden voor de weldoeners om een bijdrage te leveren aan de mensen die het minder hebben in de wereld. De Alkhattab Foundation zet zich daarom in om in verschillende landen behoeftigen te voorzien van iftarpakketten, offers voor het offerfeest en kledingspakketten voor het suiker- en offerfeest.

Moge Allah uw bijdrage zwaar laten wegen op uw weegschaal van goede daden op de ‘Dag des Oordeels’.