Introductie

Weeskinderen waren een groep waar de profeet Mohammed (vrede zij met hem) een enorm zwak voor had. Hij behoorde immers zelf tot deze groep en wist dus maar al te goed hoe het is om op te groeien zonder ouders. Vanuit islamitisch perspectief is er een grote beloning voor het helpen van weeskinderen. Zo heeft Allah beloofd een plek dichtbij de profeet (vrede zij met hem) voor jou gereserveerd als je goed met weeskinderen omgaat. Bij de Alkhattab Foundation faciliteren we het maandelijks sponsoren van een wees door middel van kleding of schoolspullen voor een weeskind of het bouwen van weeshuizen. 

Hulpprogramma Afghanistan najaar 2020

In november 2020 is er een hulprogramma opgestart in de regio Mazar-i-Sharif in Afghanistan in samenwerking met partners IHH Nederland en HAS voor de vluchtelingen die leiden door de oorlog. De volgende projecten hebben plaatsgevonden:

  • Weesproject: er zijn o.a. kleren en schoolspullen uitgedeeld aan weeskinderen;
  • Voedselproject: voedselpakketten uitgedeeld (met basisproducten zoals meel, rijst en zonnebloemolie) aan de gezinnen;
  • Winterhulpproject: winterpakketten verstrekt zodat gezinnen de winter door kunnen komen;
  • Gezondheidsproject: en er is een gezondheidsproject opgezet in de vorm van staaroperaties die een groot verschil maakt in de gezondheid van voornamelijk ouderen.

In en rondom de stad Mazar-i-Sharif zijn de kansarme mensen dankzij jullie onverbiddelijk steun in de vorm van adiyae en donaties geholpen. Baraka Allahu Fikoum en Moge Allah jullie inspanningen zwaar laten wegen op jullie weegschaal van goede daden!