Qurban project Palestina juli 2022

Bij dezen een update over de uitvoering en afronding van het qurban project in de Gazastrook in Palestina.

Het project heeft in totaal 2 weken geduurd en 715 families zijn geholpen met het budget van €10.350. Zoals in het laatste bericht al was aangegeven zijn de meest kwetsbare mensen geholpen met 1,5 kg aan ver vlees. De doelgroep bestond uit weesfamilies, gescheiden en alleenstaande vrouwen en families die geen vorm van inkomen hebben. Er zijn zes koeien geslacht die €9.968 hebben gekost. Verder waren de administratieve kosten om de belanghebbenden te betalen en andere randzaken te bekostigen €382.

Zonder jullie donaties, ad’iyae en motiverende berichten zou dit project nooit zo goed verlopen zijn en daarom willen wij jullie als foundation nogmaals bedanken voor al jullie steun, Baraka Allah fikoum! Moge Allah ﷻ jullie rijkelijk belonen voor iedere euro die dankzij jullie de Palestijnen in de Gazastrook heeft voorzien van vers vlees voor de komende tijd!

Weesproject Trabzon juli 2022

Weesproject Trabzon juli 2022

De Alkhattab Foundation draagt graag haar steentje bij aan het verblijden van weeskinderen in Turkije door het verstrekken van schoolspullen en kleding. Het zorgen voor wezen is een belangrijke daad in de islam. Het is zo belangrijk dat Allah weeskinderen minstens 25 keer in de Quran benoemd heeft. Bovendien herinnerde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hemons aan de deugden van het zorgen voor een wees. Een van de meest bekende uitspraken van onze geliefde Profeet () is: “zo zal ik in Jannah zijn met de persoon die voor een wees zorgt.” De Profeet (ﷺ) stak vervolgens ter illustratie zijn wijsvinger en middelvinger op om te duiden hoe dicht deze persoon bij hem zal zijn in Jannah, Subhan’Allah [Sahih al-Bukhari, Kitab al-Adab]. Grijp deze kans aan om de weeskinderen in Trabzon een glimlach om hun gezicht te bezorgen door ze te sponseren. Doneren kan via de onderstaande Tikkie link. Moge Allah   jullie rijkelijk belonen voor jullie sadaqa en het zwaar laten wegen op jullie weegschaal van goede daden!

Vergeet ons ook zeker niet te volgen op onze Instagram @alkhattab.foundation om op de hoogte te blijven van alle voortgang die er wordt geboekt voor ieder project.

Update Noodhulpproject Somaliland juli 2022

Het project in Somaliland is inmiddels al in volle gang met broeders Ali en Erik die hun steentje bijdragen op locatie in Hargeisha. De voedselpakketten zijn klaargezet voor de families om opgehaald te worden en de lokale autoriteiten hebben onze vertegenwoordigers warm ontvangen in Hargeisha. Het onderstaande beeldmateriaal geeft een impressie van hoe het er de afgelopen dagen aan toe ging op locatie. Volg ons ook op Instagram op @alkhattab.foundation voor meer updates over onze projecten.

Moge Allah ﷻ jullie rijkelijk belonen voor je donaties, ad’iyae en het delen van onze projecten met vrienden en familie.

Voedselproject Somaliland juli 2022

Voedselproject Somaliland juli 2022

In samenwerking met IHH Nederland en de Tamkin Foundation voert de Alkhattab Foundation een voedselproject uit in Hargeisa (Somaliland). Het project vindt plaats van 11 tot en met 13 juli en de totale kosten voor het project zijn €20.000.

Projectbeschrijving
Somalië en andere landen in de Hoorn van Afrika kampen met de dreiging van een hongersnood vanwege onder andere de regenseizoenen die al 40 jaar lang niet voldoende zijn geweest voor de voedselproductie van Somalië. Op dit moment worden ongeveer 7 miljoen Somaliërs iedere dag wakker met een acute dreiging van voedseltekorten in de regio. Daarnaast reizen voedselprijzen de pan uit door verschillende omstandigheden zoals oogsten die mislukken en stijgende prijzen op de internationale markt door met name de oorlog in Oekraïne. De Somalische bevolking heeft te maken met een stijging van de voedselprijzen met maar liefst 36%, wat er toe heeft geleid dat families zelfs basis levensmiddelen zoals melk of rijst niet meer kunnen veroorloven. Kortom, de Somalische burgers in Hargeisa hebben onze hulp hard nodig op dit moment. Vandaar dat de Alkhattab Foundation, de Tamkin Foundation en IHH Nederland de handen ineen slaan om de schrijnende omstandigheden te verlichten door behoeftigen in regio te voorzien van voedselpakketten. Ieder voedselpakket bevat basis levensmiddelen die de Somalische bevolking nodig heeft. Het gaat hierbij om 25 kg rijst, 25 kg bloem, 10 kg suiker en 3 kg aan olie. Het project zal 400 huishoudens in Hargeisa helpen In Sha Allah.

Wij hopen dat wij kunnen rekenen op jullie donaties voor dit project. Moge Allah   jullie rijkelijk belonen voor jullie donaties en ad’iyae. Doneren is mogelijk via onze doneerpagina onder ‘Noodhulp Somalië/Somaliland’ en de volgende tikkie: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ozSI6rP33pdmkzqOkeGSmMoWUAYsofUO.

Project Eid-ul-Adha Palestina juli 2022

Qurban project Palestina Gazastrook 2022

De Alkhattab Foundation mag  tijdens deze Eid ul-Adha een bijdrage leveren aan het bieden van noodhulp door het verdelen van offerdieren onder de arme bevolking in de Gazastrook. De Gazastrook is een van de meest dicht bevolkte en armste gebieden van Palestina. Het werkloosheidspercentage is in de afgelopen maanden gestegen tot maar liefst 85%. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken in Palestina leven 85% van de Palestijnse bevolking onder de armoedegrens en kunnen gezinnen nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. 

Projectbeschrijving
Het Qurban project houdt in dat er offerdieren worden uitgedeeld vanwege de sterk aanbevolen religieuze traditie binnen de Islam om een schaap, koe of kameel te slachten en een deel hiervan weg te geven aan behoeftige mensen. Het is de bedoeling dat vers vlees wordt gedistribueerd aan arme families die zich geen vlees kunnen veroorloven door de hoge prijzen en aan families met weeskinderen.  De doelgroep van dit project zijn weeskinderen, weduwen, gescheiden vrouwen, de families van kostwinnaars die onvoldoende inkomen hebben om hun familie te onderhouden en de armste families uit de regio.

Doelstellingen

  • De kostwinners van Palestijnse families die geen vers vlees kunnen kopen voor hun gezinnen financieel bijstaan.
  • Bijdragen aan het verlagen van de ondervoeding van (wees)kinderen en zwangere vrouwen door middel van de distributie van vers vlees.
  • Versterken van solidariteit en broederschap tussen moslims in de Gazastrook en de wereldwijde moslimgemeenschap. 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit prachtige Qurban project in Palestina om het lijden van Palestijnse families te verlichten? Doneer dan nu via onze doneerpagina bij het onderdeel ‘Eid ul Adha Palestina’ of via de onderstaande Tikkies. BarakaAllahi Fikoum voor jullie bijdragen en Moge Allah Azzawajal het zwaar laten wegen op jullie weegschaal van goede daden!

Tikkie links
1. https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=amTnHKNYUjY7pqKV7CIHhGEj6hJjDUkB
2. https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=5quIHHhV5jXSx6pABqAYKU915eIHBqge 

 

 

Nieuwe projecten in 2022: waterputproject en noodhulpproject

Nieuwe projecten in 2022: waterputproject en noodhulpproject

In de onderstaande flyer zijn de prijzen voor een waterput per land opgesomd. Wilt u meer informatie voordat u doneert voor dit project? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via het volgende emailadres: waterput@alkhattabfoundation.nl 

Wilt u graag een bijdrage leveren aan dit waterputproject? Doneer dan nu om deze kans voor een doorlopende goede daad niet mis te lopen!

Aanmelden voor dit project kan via het emailadres: waterput@alkhattabfoundation.nl . Baraka Allahu Feek voor uw bijdrage!

Voor dit noodhulpproject voorzien wij mensen in Yemen en Afghanistan met een noodhulppakket. Een noodhulppakket kan uit een voedselpakket, winterpakket of kinderkleding bestaan.

Wilt u graag een bijdrage leveren aan dit noodhulpproject? Via onderstaande tikkie links kunt u een donatie doen. Baraka Allahu Feek voor uw gulheid en moge Allah u rijkelijk belonen!

Noodhulp voor Palestina: jouw hulp is nodig!

In samenwerking met IHH Nederland is de Alkhattab Foundation bezig om onze broeders en zusters in Palestina noodhulp te bieden. In de afgelopen dagen hebben er verschillende raketaanslagen plaatsgevonden die vele gewonden en doden hebben geëist. De Alkhattab Foundation wilt natuurlijk niet stil zitten en biedt daarom medische hulp, voedselpakketten en overlevingspakketten. Het laatste is bedoeld voor de mensen die geen onderdak of belangrijke levensmiddelen meer hebben. Help mee door te doneren en dit bericht zo veel mogelijk te delen. 

Doneren kan via onze doneerpagina (kies eerste optie ‘Noodhulp pakket Palestina’).

Moge Allah ﷻ je rijkelijk belonen voor je donatie, het delen van dit bericht en onze broeders en zusters in Palestina bevrijden van de onderdrukking.

Video afspelen

Bouw van weeshuis en school in Afghanistan

Bouw weeshuis/school in Afghanistan: help jij mee?

De Alkhattab Foundation is bezig met de realisatie van een school en weeshuis in Afghanistan. Om de financiering van het project rond te krijgen rekent de Alkhattab Foundation op jouw donaties tijdens deze gezegende maand. Het weeshuis zal onderdak bieden aan 120 wezen en de school aan 500 kinderen. Daarnaast wordt het dorp waar het complex wordt gebouwd voorzien van een watersysteem en zelfs een moskee!

Delen van dit bericht wordt uiteraard gewaardeerd. Moge Allah je rijkelijk belonen voor het doneren, delen en het ondersteunen van dit mooie project in Afghanistan.

Wil je graag doneren? Klik dan hier (kies voor de optie ‘bouw school/weeshuis Afghanistan’).