Bouw met ons mee aan een school in Gambia! Veel kinderen in Gambia leven in grote armoede en hebben geen toegang tot (goed) onderwijs hebben. Goed onderwijs is de basis voor een betere toekomst. Met uw hulp voorzien wij door de bouw van een basisschool in het dorpje Kerr Waakha, die voorziet in onderwijs voor 151 kinderen.

Ons project gaat verder dan slechts een gebouw leveren. Wij bekommeren ons ook om de kwaliteit van het onderwijs. De school zal voorzien in Engelstalig basisonderwijs en in de specifieke behoefte aan Islamitisch onderwijs.

In het betreffende gebeid wonen veel boeren, er heerst veel droogte en er is slecht toegang tot water. Daarom zal er bij de school een watersysteem gebouwd worden dat niet alleen de school, maar de gehele lokale gemeenschap voorziet in water.

Om dit prachtig project te realiseren is uw steun onmisbaar! Met uw kleine of grote financiële bijdrage, helpt u mee om 151 huidige kinderen en toekomstige generaties weer hoop te geven op een betere toekomst!

 

SCHOOL GAMBIA
Doneren kan via de doneerknop of door middel van een handmatige overboeking naar:
Stichting AlKhattab Foundation
NL11 INGB 0006 8305 62 (BIC: INGBNL2A)
School Gambia