Alkhattab Foundation ANBI status.

Wij zijn zeer verheugd u mee te delen dat Allhattab Foundation sinds 7 maart jl. een ANBI status heeft.

Wat is een ANBI status?
ANBI staat voor algemene nut beoogde instelling. De status wordt toegekend wanneer een instelling zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang en aan een aantal specifieke voorwaarden voldoet.

Wat betekent dit voor u als donateur?
Voor u als particuliere, maar ook als zakelijke donateur, betekent dit een belastingvoordeel. U donaties zijn in de meeste gevallen aftrekbaar. Dit geldt voor alle donaties die u vanaf 7 maart jl. aan de Foundation heeft gedaan en voor al uw toekomstige donaties. Er gelden een aantal regels en een drempel van €60 op jaarbasis. U kunt hier de geldende belastingregels lezen.

Wij hopen met u steun de komende jaren nog heel veel mooie werken te verrichten. Op nog meer Hassanaat en iets minder belasting In Shaa Allah!