Alkhattab Foundation Ramandan-initiatieven, Help jij mee?

De prachtige maand Ramadan staat weer voor de deur. Moge Allah ons allen in staat stellen deze gezegende maand mee te maken. Dit jaar hebben wij een aantal mooie initiatieven op de planning staan. Graag informeren wij u hierover en hopen wij op uw steun opdat wij deze kansen samen optimaal kunnen benutten In Shaa Allah.

Iftarpakketten en maaltijden.
Zoals voorgaande jaren reizen we ook dit jaar af naar verschillende landen om behoeftigen te voorzien. Dit jaar zetten wij ons actief in voor de landen Palestina, Yemen, Gambia, Afganistan, Niger en Marokko. Met uw steun hopen wij de meest kwetsbare behoeftigen, waaronder de weeskinderen en weduwen, te kunnen voorzien van voedselpakketten en maaltijden. Samen voorzien wij ook hen, met de wil van Allah swt. van een voedzame iftar.

Doneer hier voor de Iftarpakketten of via de website https://alkhattabfoundation.nl/doneren/

School en watersysteem in Gambia.
Ook dit jaar hebben we een bijzonder ramadanproject. Deze ramadan zetten wij ons in voor de bouw van een school en watersysteem in Gambia. De school zal een capaciteit hebben van 151 leerlingen. Om dit te realiseren is een bedrag nodig van €60.000. Investeert u deze Ramadan ook in deze mooie vorm van Sadaka Jariya?

Doneer hier voor Gambia of via de website https://alkhattabfoundation.nl/doneren/

Noodhulp Turkije
Ook in de Ramadan blijven wij ons inzetten voor de getroffen slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Zoals u wellicht al heeft vernomen, bouwen wij in samenwerking met AFAD en IHHNL aan containerwoningen voor de slachtoffers. De realisatiekosten bedragen €5.000 per containerwoning. De woningen beschikken over een slaapkamer, woonkamer, badkamer en keuken en bieden een gezin minimaal één jaar onderdak. Met uw steun hopen wij vele gezinnen te kunnen voorzien van een dak boven hun hoofd.

Investeer hier mee in containerwoningen of via de website https://alkhattabfoundation.nl/doneren/

Wij wensen u een gezegende Ramadan toe en hopen samen met u oneindig veel behoeftigen te voorzien gedurende deze gezegende maand In Sha Allah. Moge al uw goede daden zwaar op jullie weegschaal wegen en de smeekbedes die de behoeftigen voor u doen, verhoord worden.

Volg alle ontwikkelen op onze social media kanalen, doneer en deel mee!